Dotace

Na Gruntu s.r.o. je realizován projekt pořízení fotovoltaické elektrárny o velikosti 19,8 kWp s akumulací. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení energetické náročnosti společnosti. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU, č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005045.